Social media-beleid

1. INLEIDING

Objectief

Dit beleid dient als raamwerk voor het juiste gebruik van sociale media en bevat zaken die iedere werknemer als lid van Hoyu Cosmetics (Nederland) BV (hierna het “Bedrijf”) in acht moet nemen.

strekking

Dit beleid is van toepassing op de leidinggevenden, werknemers en tijdelijke medewerkers van het Bedrijf en alle andere personen die zich bezighouden met zakelijke activiteiten van het Bedrijf (hierna de “Werknemers” genoemd).

Definities

Sociale media verwijzen in dit beleid naar Twitter, Facebook en Instagram en andere platforms die gewoonlijk sociale netwerkdiensten (SNS) worden genoemd.

Wij, Hoyu Cosmetics (Nederland) BV, zullen de volgende basiszaken in acht nemen bij deelname aan sociale media en het beheren van het officiële sociale media-account van het bedrijf.

 

2. GEPLANDE AANPAK VAN DEELNAME AAN SOCIALE MEDIA

Wij zullen ons best doen om de posities van klanten, zakenpartners en werknemers van het bedrijf in de communicatie te respecteren, zodat rekening wordt gehouden met de verklaringen van alle betrokkenen. Bij communicatie via sociale media zullen we ons er altijd van bewust zijn dat een onbekend aantal gebruikers over de hele wereld toegang heeft tot sociale media en zullen we eerlijk en met mate deelnemen aan sociale media.

Naleving van wetten en interne regels

We hebben richtlijnen opgesteld voor de werknemers van het bedrijf die een algemene aanpak voor deelname aan sociale media aangeven. Bij het delen van informatie op sociale media moeten de werknemers van het Bedrijf de wet- en regelgeving, interne regels en gedragscode naleven die door het Bedrijf zijn opgesteld, de richtlijnen van sociale media begrijpen en de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen daden als een verstandig lid van de samenleving.

Bewustzijn en verantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatie

De werknemers van het bedrijf moeten zich bewust zijn van en verantwoordelijkheid nemen voor de informatie die zij delen op sociale media. Zij zullen volledig begrijpen dat informatie niet volledig kan worden verwijderd zodra deze op internet is gepubliceerd, en zij zullen voorzichtig zijn bij het communiceren van informatie. Zij streven ernaar nauwkeurige informatie over te brengen die geen ruimte laat voor misverstanden. Er zal onmiddellijk een verontschuldiging worden aangeboden en eventuele misleidende informatie of uitingen zullen onmiddellijk worden gecorrigeerd.

Verbod op inbreuk

Er mag geen inbreuk worden gemaakt op de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of derden. Daarnaast mogen Medewerkers derden niet in diskrediet brengen of inbreuk maken op de privacy van een individu.

Omgaan met vertrouwelijke informatie, persoonlijke informatie, enz.

Er mag geen vertrouwelijke informatie van het bedrijf en de zakenpartners van het bedrijf die tijdens de werkzaamheden bekend wordt gemaakt, worden bekendgemaakt of gelekt. Bovendien mag er geen persoonlijke informatie van klanten of zakenpartners openbaar worden gemaakt zonder de toestemming van de genoemde klanten of zakenpartners, behalve wanneer dit wettelijk vereist is.

 

3. AAN ONZE KLANTEN EN GEBRUIKERS

Informatie die door werknemers van het Bedrijf op sociale media wordt gedeeld, vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de officiële aankondigingen en standpunten van het Bedrijf. Informatie over de officiële aankondigingen en standpunten van het bedrijf wordt op de website van het bedrijf geplaatst op https://www.bigen.eu/index.html, evenals in persberichten. Daarnaast zal de communicatiestijl (al dan niet antwoorden, responstijd, procedure) per officieel account verschillen. Voor het officiële account van het bedrijf, zie Lijst met officiële sociale media-accounts.

Facebook Bigen Haarkleur VK https://www.facebook.com/bigenhairdye/
Instagram Bigen UK https://www.instagram.com/bigenuk/?hl=en